Information om stödrätter

Stödrätter för minst 4 hektar
Även i år gäller att alla som söker gårdsstöd måste ha stödrätter för minst fyra hektar. Observera att du kan/ska söka miljöstöd som vanligt utan att du har stödrätter för fyra hektar.

Stödrättsvärden from 2015
2015 påbörjas reformen av gällande gårdsstödssystem. Det går, i korta drag, ut på att alla stödrätters värde skall utjämnas tom år 2020. Gårdsstödet kommer hamna på ca 130 euro/ha. Förgröningsstöd tillkommer med ca 54%.

Som köpare av stödrätter kan du räkna med att värdet kommer justeras ungefär som i diagrammet nedan. Till vänster i diagrammet finns exempel på stödrättsvärden och hur de förändras med åren tom 2020. Observera också att värdet inkluderar ersättning för förgröningsstöd. Du måste alltså uppfylla villkoren för förgröningsstöd i ditt område för att erhålla hela gårdsstödet.

Stödrättsvärden 2021
År 2021 så kommer EU:s budget för direktstöden att minska. På grund av detta så räknar Jordbruksverket med att stödrätternas värde kommer att sjunka något. Det nya värdet kommer beslutas så fort EU:s budget är fastslagen. Förhoppningsvis kommer detta ske under tidig vår 2021.  
På stödrättsbörsen räknar vi på förra årets värde av stödrätterna som var 129,82 euro

image