Jordbruksverkets hemsida


Länsstyrelsernas hemsida


Stödrätternas värde 2014-2020

Ingen handel 1 maj

Nästa handelsdag blir den 8 maj.

Mvh Stödrättsbörsen